Contact / privacy

Yogasurya is gevestigd aan de
Hammerweg nr. 4
(bij Oldenhuis Architectuur)
7681 EK Vroomshoop
Gemeente Twenterand
Tel.: 06 29 404 950
E-mail: info@yogasurya.nl
KvK-nr.: 57304181
btw-id: NL001329841B43

Privacyverklaring YOGAsurya

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen. Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

In de administratie van Yogasurya wordt van de leden vastgelegd: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, akkoordverklaring deelnamevorm. Deze gegevens staan op de aanmeldingsformulieren die bewaard worden in een ordner in een afgesloten kast. Digitaal wordt de volgende info bewaard: naam, woonplaats, startdatum, lestijd, deelnamevorm, betaaldata, geldigheidsduur kaart. Incidenteel is er een summiere aantekening over een gezondheidsitem, waarmee rekening gehouden moet worden.

De, alleen met wachtwoord toegankelijke, laptop waarop de administratie wordt bijgehouden wordt beveiligd door beveiligingssoftware). Naam- en bank-/betaalgegevens staan digitaal vermeld op de bankrekening. Papieren afschriften worden bewaard in een ordner in een afgesloten kast. Op mijn telefoon staan de telefoonnummers, namen en de bel- en appgeschiedenis en van deelnemers.

De gegevens worden bewaard om overzicht te hebben over wie wanneer deelneemt aan welke lessen, en contactgegevens om leden te kunnen benaderen in geval van b.v. onverwachte sessieuitval. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor mij. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact met mij opnemen via info@yogasurya.nl

Links:

Facebook YOGAsurya

Arhanta Yoga International

Atelier Ria Borneman

Oldenhuis Architectuur