Contact / privacy

YOGAsurya is gevestigd aan de
Hammerweg nr. 4
(bij Oldenhuis Architectuur)
7681 EK Vroomshoop
Gemeente Twenterand
Tel.: 06 29 404 950
E-mail: info@yogasurya.nl
KvK-nr.: 57304181
btw-id: NL001329836B88

 

PRIVACYVERKLARING

In de administratie van Yogasurya wordt van de leden vastgelegd:

naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, akkoordverklaring deelnamevorm (proeflessen, 10-lessenkaart of losse les). Deze gegevens staan op de aanmeldingsformulieren die bewaard worden in een ordner, die in een afgesloten kast staat.

Digitaal (in een excel-bestand) wordt de volgende info bewaard: naam, woonplaats, startdatum, lestijd, deelnamevorm, betaaldata, geldigheidsduur kaart. Incidenteel is er een summiere aantekening over een gezondheidsitem, waarmee bij yoga rekening gehouden moet worden. Deze informatie wordt bewaard in Spideroak (Spideroak is een cloud-opslagdienst dat alle bestanden versleuteld opslaat. Ze zijn alleen met het wachtwoord van de gebruiker te ontgrendelen, waardoor zelfs SpiderOak zelf niet bij de bestanden kan komen.)

De laptop waarop de administratie wordt bijgehouden wordt beveiligd door AVG Internet Security(= o.a. antivirus, firewall, antispyware). Ik ben de enige die deze laptop (alleen toegankelijk d.m.v. wachtwoord) gebruikt.

Naam- en bank-/betaalgegevens staan digitaal vermeld op de bankrekening. Papieren afschriften worden bewaard in een ordner in een afgesloten kast.

Op mijn telefoon staan de telefoonnummers, namen en de bel- en appgeschiedenis en van deelnemers.

De gegevens worden bewaard om een goed overzicht te hebben van wie deelneemt aan welke lessen, en contactgegevens om leden te kunnen benaderen in geval van b.v. onverwachte lesuitval. Ze zijn alleen toegankelijk voor mij.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact met mij opnemen via info@yogasurya.nl

Links:

Facebook YOGAsurya

Arhanta Yoga International

Atelier Ria Borneman

Oldenhuis Architectuur